Często zapomniane, ożywają raz czy dwa dziennie, a niektóre tylko raz w roku.
Niektóre nigdy. Niektórym nawet zabrano już tory.
A ja te miejsca kocham wciąż niezmiennie...

Often forgotten, they come back to life once or twice a day, and some of them only once a year.
Some of them never. Some of them don't even have tracks anymore.
And I love those places the same all the time...